قیمت آجر نسوز نما

برای مشاهده قیمت آجر نسوز نما نسوز لازم است، لیست قیمت آجر را از نمایندگی های فروش و یا دفتر مرکزی کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین بخواهید.

لیست قیمت کارخانه، شامل کد نمونه به همراه ” ابعاد آجر “، ” قیمت قالب آجر “،” تعداد آجر در متر مربع ” و ” قیمت هر متر مربع “می باشد.

در بخش انواع آجر یا کاتالوگ محصولات، قالب آجر و بافت آن را مشاهده می کنید. سپس نمونه اجرای آن محصول را در پروژه های ساختمانی بررسی نمایید. پس از آگاهی کامل از تمام ویژگی های محصول، قیمت را بوسیله کد رنگ آجر، در لیست قیمت کارخانه آجر نما شهرزاد ایران زمین خواهید دید.